שבת

כיסויי חלה

Challah Cover- RGC-160 140 ₪ each Product code: RGC-160
Challah Cover- RGC-158 140 ₪ each Product code: RGC-158
Challah Cover- RGC-178 140 ₪ each Product code: RGC-178
Challah Cover- RGC-161 140 ₪ each Product code: RGC-161
Challah Cover- RGC-166 140 ₪ each Product code: RGC-166
Challah Cover- RGC-148 140 ₪ each Product code: RGC-148
Challah Cover- RGC-167 140 ₪ each Product code: RGC-167
Challah Cover- RGC-138 140 ₪ each Product code: RGC-138
Challah Cover- RGC-140 140 ₪ each Product code: RGC-140
Challah Cover- RGC-136 140 ₪ each Product code: RGC-136
Challah Cover- RGC-135 140 ₪ each Product code: RGC-135
Challah Cover- RGC-131 140 ₪ each Product code: RGC-131
Challah Cover- RGC-180 95 ₪ each Product code: RGC-180
Challah Cover- RGC-179 95 ₪ each Product code: RGC-179
Challah Cover- RGC-196 115 ₪ each Product code: RGC-196
Challah Cover- RGC-198 115 ₪ each Product code: RGC-198
Challah Cover- RGC-197 115 ₪ each Product code: RGC-197
Challah Cover- RGC-27 95 ₪ each Product code: RGC-27
Challah Cover- RGC-123 95 ₪ each Product code: RGC-123
Challah Cover- RGC-124 95 ₪ each Product code: RGC-124
Challah Cover- RGC-102 95 ₪ each Product code: RGC-102
Challah Cover- RGC-204 115 ₪ each Product code: RGC-204
Challah Cover- RGC-204 115 ₪ each Product code: RGC-205
Challah Cover- RGC-201 115 ₪ each Product code: RGC-201
Challah Cover- RGC-202 115 ₪ each Product code: RGC-202
Challah Cover- RGC-203 115 ₪ each Product code: RGC-203
כיסוי לחלות שילובים לבן 120 ₪ each Product code: RGC-222
Challah Cover- RGC-175 95 ₪ each Product code: RGC-175
Challah Cover- RGC-153 95 ₪ each Product code: RGC-153
Challah Cover- RGC-152 95 ₪ each Product code: RGC-152
Challah Cover- RGC-155 95 ₪ each Product code: RGC-155
Challah Cover- RGC-176 95 ₪ each Product code: RGC-176
Challah Cover- RGC-171 95 ₪ each Product code: RGC-171
Challah Cover- RGC-200 95 ₪ each Product code: RGC-200
Challah Cover- RGART-01 170 ₪ each Product code: RGART-01
Challah Cover- RGC-211 100 ₪ each Product code: RGC-211
Challah Cover- RGC-212 100 ₪ each Product code: RGC-212
Challah Cover- RGC-213 115 ₪ each Product code: RGC-213
Challah Cover- RGC-214 115 ₪ each Product code: RGC-214
Challah Cover- RGC-215 115 ₪ each Product code: RGC-215
כיסוי לחלות מסגרת טורקיז 115 ₪ each Product code: RGC-206
Challah Cover- RGC-217 115 ₪ each Product code: RGC-217
Challah Cover- RGC-218 115 ₪ each Product code: RGC-218
Challah Cover- RGC-219 115 ₪ each Product code: RGC-219
כיסוי לחלות רימונים ירוק 115 ₪ each Product code: RG-C-229
כיסוי לחלות רימונים עלים 115 ₪ each Product code: RG-C-230
כיסוי לחלות כסוף 115 ₪ each Product code: RG-C-231

כיסוי לפלטת שבת

Plate Cover- RGPC-E-3 150 ₪ each Product code: RGPC-E-3
שבת ויום טוב מעוין תכלת RGPC-A-02 150 ₪ each Product code: _RGPC-A-02
Plate Cover- RGPC-E-4 150 ₪ each Product code: RGPC-E-4
Plate Cover- RGPC-E-8 150 ₪ each Product code: RGPC-E-8
Plate Cover- RGPC-K-17 145 ₪ each Product code: RGPC-K-17
Plate Cover- RGPC-K-14 145 ₪ each Product code: RGPC-K-14
Plate Cover- RGPC-K-15 145 ₪ each Product code: RGPC-K-15
Plate Cover- RGPC-K-11 145 ₪ each Product code: RGPC-K-11
Plate Cover- RGPC-K-10 145 ₪ each Product code: RGPC-K-10
Plate Cover- RGPC-K-22 145 ₪ each Product code: RGPC-K-22
Plate Cover- RGPC-K-23 145 ₪ each Product code: RGPC-K-23
Plate Cover- RGPC-K-27 145 ₪ each Product code: RGPC-K-27
Plate Cover- RGPC-K-25 145 ₪ each Product code: RGPC-K-25
Plate Cover- RGPC-K-24 145 ₪ each Product code: RGPC-K-24
Plate Cover- RGPC-K-03 145 ₪ each Product code: RGPC-K-03
Plate Cover- RGPC-K-01 145 ₪ each Product code: RGPC-K-01
Plate Cover- RGPC-K-02 145 ₪ each Product code: RGPC-K-02
Plate Cover- RGPC-P-07 100 ₪ each Product code: RGPC-P-07
Plate Cover- RGPC-P-05 100 ₪ each Product code: RGPC-P-05
פרחים ורוד עתיק 145 ₪ each Product code: RGPC-K-05
Plate Cover- RGPC-KP-02 100 ₪ each Product code: RGPC-P-02
Plate Cover- RGPC-R-01 145 ₪ each Product code: RGPC-R-01
Plate Cover- RGPC-R-09 145 ₪ each Product code: RGPC-R-09
RGPC-R-10 רימונים סגול 145 ₪ each Product code: RGPC-R-10
RGPC-R-08 145 ₪ each Product code: RGPC-R-08
Plate Cover- RGPC-R-07 145 ₪ each Product code: RGPC-R-07
RGPC-R-06 145 ₪ each Product code: RGPC-R-06
Plate Cover- RGPC-R-05 145 ₪ each Product code: RGPC-R-05
Plate Cover- RGPC-R-04 145 ₪ each Product code: RGPC-R-04
RGPC-R-01-1 145 ₪ each Product code: RGPC-R-01-1
RGPC-R-01-2 145 ₪ each Product code: RGPC-R-01-2
RGPC-R-11 145 ₪ each Product code: RGPC-R-11
שבת ויום טוב מעוטר RGPC-A-01 150 ₪ each Product code: RGPC-A-01
RGPC-R-03-1 עלים אפור 145 ₪ each Product code: RGPC-R-03-1
כיסוי לפלטת שבת רימונים כסוף 145 ₪ each Product code: RGPC-R-3-2
כיסוי לפלטת שבת רימונים אפור 145 ₪ each Product code: RGPC-R-3-3
כיסוי לפלטת שבת עלים כחולים 145 ₪ each Product code: RGPC-R-5-3
כיסוי לפלטת שבת רימונים תכלת 145 ₪ each Product code: RGPC-R-14-1
כיסוי לפלטת שבת רימונים כתום 145 ₪ each Product code: product_822
כיסוי לפלטת שבת רימונים קרם 145 ₪ each Product code: RGPC-R-1-2

פמוטים

A-P-41524 250 ₪ each Product code: A-P-41524
A-P-41941 160 ₪ each Product code: A-P-41941
A-P-53039 250 ₪ each Product code: A-P-53039
A-P-53040 250 ₪ each Product code: A-P-53040
A-P-54214 150 ₪ each Product code: A-P-54214
A-P-54215 180 ₪ each Product code: A-P-54215
A-P-53306 150 ₪ each Product code: A-P-53306
פמוטים מרוקעים כחול 17 180 ₪ each Product code: A-P-53307
A-P-50865 150 ₪ each Product code: A-P-50865
A-P-57882 150 ₪ each Product code: A-P-57882
A-P-52895 150 ₪ each Product code: A-P-52895
A-P-52896 150 ₪ each Product code: A-P-52896
K-P-11 200 ₪ each Product code: K-P-11

הבדלה

A-H-40769 270 ₪ each Product code: A-H-40769
A-H-41124 270 ₪ each Product code: A-H-41124
A-H-41125 270 ₪ each Product code: A-H-41125
A-H-40660 360 ₪ each Product code: A-H-40660
A-H-40005 270 ₪ each Product code: A-H-40005
M-H-11/01 350 ₪ each Product code: M-H-11/01
M-H-11/02 350 ₪ each Product code: M-H-11/02
M-H-11/03 350 ₪ each Product code: M-H-11/3
M-H-11/04 350 ₪ each Product code: M-H-11/4
M-H-11/05 350 ₪ each Product code: M-H-11/5
M-H-11/06 350 ₪ each Product code: M-H-11/6
Candle for Havdalah-6 80 ₪ each Product code: נר צבעוני רחב
Candle for Havdalah-2 70 ₪ each Product code: נר סגול רחב
Candle for Havdalah-5 60 ₪ each Product code: נר צבעוני קטן
Candle for Havdalah-4 80 ₪ each Product code: נר צבעוני גדול
Candle for Havdalah-1 80 ₪ each Product code: נר אתרוג ירוק
Candle for Havdalah-3 70 ₪ each Product code: נר פתליה כחול

מגשי לחם

A-L-59084 250 ₪ each Product code: A-L-59084
K-L-10 180 ₪ each Product code: K-L-10
M-L-10/8 260 ₪ each Product code: M-L-10/8
M-L-10/7 260 ₪ each Product code: M-L-10/7
M-L-10/6 260 ₪ each Product code: M-L-10/6
M-L-10/5 260 ₪ each Product code: M-L-10/5
M-L-10/2 180 ₪ each Product code: M-L-10/2
M-L-10/1 150 ₪ each Product code: M-L-10/1
A-L-52150 65 ₪ each Product code: A-L-52150
A-L-52149 65 ₪ each Product code: A-L-52149
K-L-9104 180 ₪ each Product code: K-L-9404
K-L-9403 180 ₪ each Product code: K-L-9403
K-L-9408 180 ₪ each Product code: K-L-9408
K-L-5911 70 ₪ each Product code: K-L-5911

גביעי קידוש

A-G-54025 160 ₪ each Product code: A-G-54025
A-G-42033 370 ₪ each Product code: A-G-42033
A-G-42037 370 ₪ each Product code: A-G-42037
A-G-42034 370 ₪ each Product code: A-G-42034
A-G-42027 370 ₪ each Product code: A-G-42027
A-G-42026 370 ₪ each Product code: A-G-42026
A-G-42024 370 ₪ each Product code: A-G-42024
A-G-42014 370 ₪ each Product code: A-G-42014
A-G-41520 100 ₪ each Product code: A-G-41520
K-G-10 150 ₪ each Product code: K-G-10
K-G-11 170 ₪ each Product code: K-G-11
R-G-10 210 ₪ each Product code: R-G-10
R-G-11 210 ₪ each Product code: R-G-11
Sabbath
Prayer shawls
Talit and Tefilin set
Holidays
Synagogues
Variance
NEWS LETTER
BLOG
ORDER / / RETURNS
DELIVERY
ABOUT US
CONTACT US
logo