תיקים לטלית ותפילין

תיקים לטלית ותפילין

Embroidered your name on a tallit bag 4 ₪ each Product code: RG-NAME

קטיפה

Talit & Tefilin bags- RGSV-01 210 ₪ each Product code: RGSV-01
Talit & Tefilin bags- RGSV-40 210 ₪ each Product code: RGSV-40
Talit & Tefilin bags- RGSV-41 210 ₪ each Product code: RGSV-41
Talit & Tefilin bags- RGSV-42 230 ₪ each Product code: RGSV-42
Talit & Tefilin bags- RGSV-43 230 ₪ each Product code: RGSV-43
Talit & Tefilin bags- RGSV-50 230 ₪ each Product code: RGSV-50
Talit & Tefilin bags- RGSV-51 260 ₪ each Product code: RGSV-51
Talit & Tefilin bags- RGSV-52 230 ₪ each Product code: RGSV-52
Talit & Tefilin bags- RGSV-55 240 ₪ each Product code: RGSV-55
Talit & Tefilin bags- RGSV-36 230 ₪ each Product code: RGSV-36
Talit & Tefilin bags- RGSV-02 210 ₪ each Product code: RGSV-02
Talit & Tefilin bags- RGSV-24 230 ₪ each Product code: RGSV-24
Talit & Tefilin bags- RGSV-31 220 ₪ each Product code: RGSV-31
Talit & Tefilin bags- RGSV-33 210 ₪ each Product code: RGSV-33
Talit & Tefilin bags- RGSV-35 230 ₪ each Product code: RGSV-35

אימפלה

Tallit and Tefillin bag-RGSI-77 270 ₪ each Product code: RGSI-77
Tallit and Tefillin bag-RGSI-78 270 ₪ each Product code: RGSI-78
Tallit and Tefillin bag-RGSI-55 260 ₪ each Product code: RGSI-55
Tallit and Tefillin bag-RGSI-54 260 ₪ each Product code: RGSI-54
Tallit and Tefillin bag-RGSI-53 260 ₪ each Product code: RGSI-53
Tallit and Tefillin bag-RGSI-52 230 ₪ each Product code: RGSI-52
Tallit and Tefillin bag-RGSI-51 230 ₪ each Product code: RGSI-51
Tallit and Tefillin bag-RGSI-50 230 ₪ each Product code: RGSI-50
Tallit and Tefillin bag-RGSI-49 210 ₪ each Product code: RGSI-49
Tallit and Tefillin bag-RGSI-46 230 ₪ each Product code: RGSI-46
Tallit and Tefillin bag-RGSI-44 230 ₪ each Product code: RGSI-44
Tallit and Tefillin bag-RGSI-42 260 ₪ each Product code: RGSI-42
Tallit and Tefillin bag-RGSI-56 260 ₪ each Product code: RGSI-56
Tallit and Tefillin bag-RGSI-57 260 ₪ each Product code: RGSI-57
Tallit and Tefillin bag-RGSI-58 260 ₪ each Product code: RGSI-58
Tallit and Tefillin bag-RGSI-76 230 ₪ each Product code: RGSI-76
Tallit and Tefillin bag-RGSI-75 230 ₪ each Product code: RGSI-75
Tallit and Tefillin bag-RGSI-74 230 ₪ each Product code: RGSI-74
Tallit and Tefillin bag-RGSI-73 270 ₪ each Product code: RGSI-73
Tallit and Tefillin bag-RGSI-72 270 ₪ each Product code: RGSI-72
מגן דוד "ואני בחסדך" מוזהב 270 ₪ each Product code: RGSI-83
Talit & Tefilin bags- RGSI-71 240 ₪ each Product code: RGSI-71
Tallit and Tefillin bag-RGSI-70 240 ₪ each Product code: RGSI-70
Tallit and Tefillin bag-RGSI-69 240 ₪ each Product code: RGSI-69
Tallit and Tefillin bag-RGSI-68 240 ₪ each Product code: RGSI-68
Tallit and Tefillin bag-RGSI-67 240 ₪ each Product code: RGSI-67
Tallit and Tefillin bag-RGSI-66 240 ₪ each Product code: RGSI-66
Tallit and Tefillin bag-RGSI-59 230 ₪ each Product code: RGSI-59
Tallit and Tefillin bag-RGSI-41 260 ₪ each Product code: RGSI-41
Tallit and Tefillin bag-RGSI-39 260 ₪ each Product code: RGSI-39
Tallit and Tefillin bag-RGSI-22 230 ₪ each Product code: RGSI-22
Tallit and Tefillin bag-RGSI-18 230 ₪ each Product code: RGSI-18
Tallit and Tefillin bag-RGSI-17 240 ₪ each Product code: RGSI-17
Tallit and Tefillin bag-RGSI-16 240 ₪ each Product code: RGSI-16
Talit & Tefilin bags- RGSI-15 240 ₪ each Product code: RGSI-15
Talit & Tefilin bags- RGSI-14 230 ₪ each Product code: RGSI-14
Talit & Tefilin bags- RGSI-04 210 ₪ each Product code: RGSI-04
Talit & Tefilin bags- RGSI-03 210 ₪ each Product code: RGSI-03
Talit & Tefilin bags- RGSI-23 230 ₪ each Product code: RGSI-23
Talit & Tefilin bags- RGSI-25 230 ₪ each Product code: RGSI-25
Talit & Tefilin bags- RGSI-37 260 ₪ each Product code: RGSI-37
Talit & Tefilin bags- RGSI-36 260 ₪ each Product code: RGSI-36
Talit & Tefilin bags- RGSI-35 260 ₪ each Product code: RGSI-35
Talit & Tefilin bags- RGSI-33 260 ₪ each Product code: RGSI-33
Talit & Tefilin bags- RGSI-32 260 ₪ each Product code: RGSI-32
Talit & Tefilin bags- RGSI-31 260 ₪ each Product code: RGSI-31
Talit & Tefilin bags- RGSI-29 230 ₪ each Product code: RGSI-29
Talit & Tefilin bags- RGSI-28 230 ₪ each Product code: RGSI-28
Talit & Tefilin bags- RGSI-27 230 ₪ each Product code: RGSI-27
כחול מעוינים כחולים RGSI-26 210 ₪ each Product code: RGSI-26
Talit & Tefilin bags- RGSI-79 230 ₪ each Product code: RGSI-79
Tallit and Tefillin bag-RGSI-80 280 ₪ each Product code: RGSI-80
Tallit and Tefillin bag-RGSI-81 280 ₪ each Product code: RGSI-81

ארוג

Talit & Tefilin bags- RGSR-55 240 ₪ each Product code: RGSR-55
Talit & Tefilin bags- RGSR-40 270 ₪ each Product code: RGSR-40
Talit & Tefilin bags- RGSR-39 270 ₪ each Product code: RGSR-39
Talit & Tefilin bags- RGSR-38 270 ₪ each Product code: RGSR-38
Talit & Tefilin bags- RGSR-37-1 260 ₪ each Product code: RGSR-37-1
Talit & Tefilin bags- RGSR-34 250 ₪ each Product code: RGSR-34
Talit & Tefilin bags- RGSR-33 260 ₪ each Product code: RGSR-33
Talit & Tefilin bags- RGSR-32 260 ₪ each Product code: RGSR-32
Talit & Tefilin bags- RGSR-43 210 ₪ each Product code: RGSR-43
Talit & Tefilin bags- RGSR-53 260 ₪ each Product code: RGSR-53
Talit & Tefilin bags- RGSR-52 260 ₪ each Product code: RGSR-52
Talit & Tefilin bags- RGSR-51 260 ₪ each Product code: RGSR-51
Talit & Tefilin bags- RGSR-50 260 ₪ each Product code: RGSR-50
Talit & Tefilin bags- RGSR-49 260 ₪ each Product code: RGSR-49
Talit & Tefilin bags- RGSR-48 260 ₪ each Product code: RGSR-48
Talit & Tefilin bags- RGSR-47 260 ₪ each Product code: RGSR-47
Talit & Tefilin bags- RGSR-31 260 ₪ each Product code: RGSR-31
Talit & Tefilin bags- RGSR-30 250 ₪ each Product code: RGSR-30
Talit & Tefilin bags- RGSR-14 210 ₪ each Product code: RGSR-14
Talit & Tefilin bags- RGSR-09 230 ₪ each Product code: RGSR-09
Talit & Tefilin bags- RGSI-08 230 ₪ each Product code: RGSR-08
Talit & Tefilin bags- RGSR-07 230 ₪ each Product code: RGSR-07
Talit & Tefilin bags- RGSR-06 230 ₪ each Product code: RGSR-06
Talit & Tefilin bags- RGSR-04 210 ₪ each Product code: RGSR-04
Talit & Tefilin bags- RGSI-03 210 ₪ each Product code: RGSR-03
Talit & Tefilin bags- RGSR-02 210 ₪ each Product code: RGSR-02
Talit & Tefilin bags- RGSR-17 210 ₪ each Product code: RGSR-17
Talit & Tefilin bags- RGSR-20 230 ₪ each Product code: RGSR-20
Talit & Tefilin bags- RGSR-21 230 ₪ each Product code: RGSR-21
Talit & Tefilin bags- RGSR-29 250 ₪ each Product code: RGSR-29
Talit & Tefilin bags- RGSR-28 250 ₪ each Product code: RGSR-28
Talit & Tefilin bags- RGSR-27 230 ₪ each Product code: RGSR-27
Talit & Tefilin bags- RGSR-26 230 ₪ each Product code: RGSR-26
Talit & Tefilin bags- RGSR-25 230 ₪ each Product code: RGSR-25
Talit & Tefilin bags- RGSR-24 230 ₪ each Product code: RGSR-24
Talit & Tefilin bags- RGSR-23 230 ₪ each Product code: RGSR-23
Talit & Tefilin bags- RGSR-01 210 ₪ each Product code: RGSR-01
Talit & Tefilin bags- RGSR-54 240 ₪ each Product code: RGSR-54
Talit & Tefilin bags- RGSR-56 270 ₪ each Product code: RGSR-56
Talit & Tefilin bags- RGSR-58 270 ₪ each Product code: RGSR-58
Talit & Tefilin bags- RGSR-59 270 ₪ each Product code: RGSR-59
תיק טלית ותפילין אתני 260 ₪ each Product code: RGSR-72
Talit & Tefilin bags- RGSR-60 240 ₪ each Product code: RGSR-60
Talit & Tefilin bags- RGSR-61 240 ₪ each Product code: RGSR-61
Talit & Tefilin bags- RGSR-62 240 ₪ each Product code: RGSR-62
Talit & Tefilin bags- RGSR-63 240 ₪ each Product code: RGSR-63
Talit & Tefilin bags- RGSR-64 240 ₪ each Product code: RGSR-64
Talit & Tefilin bags- RGSR-65 240 ₪ each Product code: RGSR-65
Tallit and Tefillin bag-RGSR-66 270 ₪ each Product code: RGSR-66
Tallit and Tefillin bag-RGSR-67 280 ₪ each Product code: RGSR-67
Tallit and Tefillin bag-RGSR-68 280 ₪ each Product code: RGSR-68
Talit & Tefilin bags- RGSR-69 280 ₪ each Product code: RGSR-69
Tallit and Tefillin bag-RGSR-70 280 ₪ each Product code: RGSR-70
Tallit and Tefillin bag-RGSR-71 280 ₪ each Product code: RGSR-71

פשתן

Talit & Tefilin bags- RGSL-01 250 ₪ each Product code: RGSL-01
Talit & Tefilin bags- RGSL-39 250 ₪ each Product code: RGSL-39
Talit & Tefilin bags- RGSL-37 260 ₪ each Product code: RGSL-37
Talit & Tefilin bags- RGSL-33 260 ₪ each Product code: RGSL-33
Talit & Tefilin bags- RGSL-31 260 ₪ each Product code: RGSL-31
Talit & Tefilin bags- RGSL-28 260 ₪ each Product code: RGSL-28
Talit & Tefilin bags- RGSL-29 260 ₪ each Product code: RGSL-29
Talit & Tefilin bags- RGSL-26 290 ₪ each Product code: RGSL-26
Talit & Tefilin bags- RGSL-25 290 ₪ each Product code: RGSL-25

עור

Talit & Tefilin bags- RGSO-02 260 ₪ each Product code: RGSO-02
Sabbath
Prayer shawls
Talit and Tefilin set
Holidays
Synagogues
Variance
NEWS LETTER
BLOG
ORDER / / RETURNS
DELIVERY
ABOUT US
CONTACT US
logo